Gabriele Girardello, Pavia e Ansaldo Studio Legale – MI-RO FOUR TECH DAYS